« powrót

Informacje o zmianach cen

Reflex

Podwyżka cen będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2019 roku i wyniesie średnio 2,9%, przy czym
będzie ona zróżnicowana dla poszczególnych grup produktowych.


SYR

Podwyżka od 21.12.2018r.


FONDITAL

Podwyżka od dnia 1.01.2019r.


WIJAS

Podwyżka w wysokości ok 5-9 %, od dnia 7.01.2019r.